בדיקת אקו לב מאמץ

COVID 19 PRIVATE TESTS

אקו לב במאמץ הוא בדיקה שבמהלכה נבדק תפקוד הלב בעזרת מכשיר אולטרסאונד, הן במנוחה (בדיקת אקו לב רגילה) והן לאחר מאמץ גופני. ההשוואה בין הממצאים מאפשרת לאבחן מחלת לב - אם יש כזו - ולהעריך את חומרתה

.ההשוואה מאפשרת לאבחן מחלת לב איסכמית - מחלה שבה נגרמות היצרויות בכלי הדם שמזינים את שריר הלב

כמו כן מאפשרת ההשוואה לגלות עלייה חריגה בלחץ הדם בתוך כלי הדם בריאות ולהעריך באופן מדויק יותר בעיות במסתמי הלב מסתמית

.בדיקת אקו לב במאמץ נעשית בדרך כלל על הליכון חשמלי ולאחר בדיקת אקו לב במנוחה

.במקרים שבהם הנבדק אינו יכול לעשות את המאמץ שנדרש ממנו (להגיע לדופק מטרה) הוא מקבל תרופה שמשפיעה על הלב כמו מאמץ גופני

  • Whatsapp

:להזמנת בדיקה לחצו כאן