PCR בדיקת קורונה פרטית

COVID 19 PRIVATE TESTS

.בדיקות אלו הן בדיקות הקורונה הנפוצות ביותר שקיימות כרגע בשוק
  .הדיגום מתבצע באמצעות מטושים ומבחנה על פי הנחיות משרד הבריאות המקומי בכל מדינה, המבחנות שלחות בקירור לפענוח במעבדה

.במעבדה הדגימות עוברות לראשונה תהליך של ניטרול לטובת ״הריגת הוירוס״, כך שלא יוכל לפגוע בעובדי המעבדה שעובדים עם הוירוס
.הניטרול מתבצע בשיטה של חימום או באמצעות בופר, ולמעשה מנטרל את הוירוס אך עדיין ניתן לאתר אותו בהמשך התהליך
.המשך התהליך הוא הפקת הדגימה, מהמבחנה שלכם נשארות ממש כמה טיפות
.על הדגימות שנלקחות למעשה יבוצע תהליך הפי סי אר, שבאמצעותו יהיה ניתן לגלות האם אתם נושאים את הווירוס או לא
.תשובות מתקבלות במכשיר הפי סי אר, עובד המעבדה מאשר אותן, והתוצאות נשלחות אליכן לאל משרד הבריאות

  • Whatsapp

:להזמנת בדיקה לחצו כאן