Serology בדיקת קורונה פרטית 

COVID 19 PRIVATE TESTS
  • Whatsapp

בדיקות דם סירלוגיות לאיתור נוגדנים


.בדיקות אלו הן בדיקות דם פשוטות, שבאמצועתן ניתן לבדוק את כמות הנוגדנים בדם לנגיף הקורונה
   Au/MI תוצאות הבדיקות הן מספריות ומתקבלות בערכים נמדדים של
.בכל מעבדה ומעבדה יש מספר סוגי מכשירים לביצוע הבדיקה וסוגי המכשור שונים גם בין המעבדות השונות
.בכדי לקבל אומדן של נוגדנים חשוב לבחון את התוצאה אל מול אומדן הערכים שנקבע עבור המכשיר הנבדק, ולא אל מול מכשירים אחרים
.בכדי לקבל פענוח מדויק יותר של רמת הנוגדנים, כדאי להיוועץ ברופא
.בנוסף, בדיקה סרולוגית חיובית, יכולה להתקבל בשני דרכים לאחר חיסון או לאחר מחלה
.לצורך העניין לא מחוסנים יכולים לגלות האם חלו בעבר באמצעות בדיקה חיובית
.תוצאה שלילית לעומת זאת יכולה להתקבל עבור כאלה שחלו או חוסנו בעבר, אך החיסון לא נקלט, או שכמות הנוגדנים פחתה עם הזמן
לרוב יש קורלציה נאה בין גיל הנבדק המחוסן או המחלים לכמות הנוגדנים שבדם,באמצעות בדיקה סרולוגית חיובית ניתן לקבל תו ירוק
.בהינתן תנאים מסויימים יש לבדוק את הנחיות משרד הבריאות המעודכנת